De feestweek is een lange traditie waar alle Lexmonders mooie herinneringen aan hebben. We doen ons best om ook in 2017 weer een mooi feest neer te zetten voor iedereen in Lexmond en Vijfheerenlanden.

Van donderdag 10 augustus t/m zaterdag 19 augustus 2017 zetten we Lexmond weer zijn kop en is het feest voor jong en oud.

Op de komende Algemene Ledenvergadering op maandag 13 maart kunnen we al wat meer vertellen over de feestweek.
Ben je geen lid?? Alle informatie over het lidmaatschap en het inschrijvingsformulier vind je op deze pagina.

Alle informatie over de week vind je op onze speciale website: feestweeklexmond.nl.