De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt plaats in Huis het Bosch en begint om 20:00 uur. In 2019 op maandag 4 maart.

2019
Uitnodiging
Notulen ALV 2018
Jaarverslag 2018

De jaarrekening kan op de vergadering worden ingezien.

2018
Uitnodiging
Notulen ALV 2017
Jaarverslag 2017

2017
Uitnodiging
Notulen ALV 2016
Jaarverslag 2016

2016
Uitnodiging

Notulen ALV 2015
Jaarverslag 2015

2015
Uitnodiging

Notulen ALV 2014
Jaarverslag 2014
Begroting 2015

2014
Uitnodiging
Notulen ALV 2013
Jaarverslag 2013
Begroting 2014

2013
Uitnodiging
Notulen ALV 2012
Jaarverslag 2012