Eind 2018 is de gemeente Zederik opgehouden te bestaan en opgegaan in de gemeente Vijfheerenlanden. Binnen de nieuwe gemeente blijft Lexmond gewoon bestaan. Om dat te benadrukken heeft de gemeente Zederik alle dorpen een cadeau van 10.000 euro gegeven. De Oranjeverenigingen spelen daar een belangrijke rol in. De gemeente Zederik beschreef dat zo:

Spil van gezamenlijke activiteiten in de dorpen, van Koningsdag tot en met de befaamde feestweken in alle dorpen, zijn onze enthousiaste Oranjeverenigingen. Zij hebben zich bereid verklaard om het ‘ThuisIn-gevoel’ dan wel de saamhorigheid in hun dorp verder te vergroten. Door plannen van inwoners te verzamelen en daar het meest aansprekende plan uit te kiezen als meest geschikt voor hun dorp. Om die plannen uit te voeren stelt het gemeentebestuur per dorp € 10.000 beschikbaar. De Oranjeverenigingen mogen zelf bepalen hoe de leukste plannen per dorp worden gekozen. De bedenkers mogen, als ze dat willen, hun idee presenteren tijdens de grote afscheidsavond op 10 december a.s.

Uit alle ideeën uit Lexmond is “betere faciliteiten bij het strand” door de bewoners van Lexmond als beste gekozen.

Sinds begin 2019 is de Oranjevereniging samen met indiener Carola Quint bezig om zaken te realiseren. Door het grote aantal betrokken overheden gaat dat langzaam. We hoopten in de zomer van 2020 de eerste resultaten te kunnen laten zien. Helaas zijn er administratieve hobbels bij Rijkswaterstaat die ervoor zorgen dat we pas in het najaar van 2020 de gesprekken over onze wensen weer kunnen voortzetten.

Daarop hebben we besloten dat we een deel van het geld van de gemeente zullen gaan gebruiken om ook de toren van de kerk te gaan verlichten. Dit is in 2020 gerealiseerd.

Tot nu toe (eind maart 2021) is het volgende betaald uit het kado van 10.000 euro:

cadeau zederik  € 10.000,00
gras maaien/hooien/afvoeren strandje 2020  €      -350,00
verlichting kerktoren 2020  €   -2.281,16
verharden en asfalteren bij de haven (50%)  €   -2.359,50
resterend  €    5.009,34

De besteding van het geld wordt nu mede bepaald door de werkgroep Jeugd, Ouderen en Recreatie van het Dorpsinitiatief Lexmond, waar Carola Quint ook in deelneemt.

Vragen

Heb je vragen over het bovenstaande? Stuur ons dan een email: bestuur@oranjevereniging-lexmond.nl