Op deze pagina informeren we je over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Leden

Van alle leden houden we de naam, adresgegevens, emailadres en rekeningnummer bij en of je ingestemd hebt met automatische incasso. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de ledenadministratie van de vereniging.

  • We houden deze gegevens bij in een lijst die alleen voor bestuursleden te bekijken is.
  • We delen jouw gegevens niet met anderen.
  • Als je het lidmaatschap van de vereniging beëindigd hebt, dan bewaren je jouw gegevens nog 3 jaar in de lijst van oud-leden. Misverstanden over het lidmaatschap komen, blijkt uit ervaring, soms na jaren nog wel eens naar boven.

De vereniging informeert de leden over haar activiteiten via de post, via email, de website van de vereniging, Facebook en Twitter. De berichten via de post en via email zijn standaard communicatie uitingen van de vereniging. Je krijgt deze altijd en je kunt je hier niet voor afmelden. Voor de website, Facebook en Twitter geldt dat je zelf kunt kiezen of je die publicaties bekijkt.

Bezoekers

Voor sommige evenementen van de vereniging is het noodzakelijk een toegangsbewijs te kopen. Toegangsbewijzen worden steeds vaker via de webshop van de vereniging verkocht. Bij verkoop via de webshop vraagt de vereniging om gegevens die het mogelijk maken om de toegangsbewijzen op te sturen of te bezorgen: naam, adresgegevens en emailadres. 

  • We houden deze gegevens in het ordersysteem van de webshop, waar alleen (een deel van) het bestuur toegang tot heeft.
  • We delen jouw gegevens niet met anderen.
  • De gegevens die je opgeeft bij de aankoop van een toegangsbewijs worden uiterlijk een jaar na het evenement door ons verwijderd.
  • We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leverancier van de webshop om te verzekeren dat ook zij goed met jouw gegevens omgaan.

Beeldmateriaal

Bij al onze evenementen kunnen op verzoek van de vereniging foto’s gemaakt worden. Als je daar niet op wilt staan, dan kun je dat aangeven bij de fotograaf.
Wij kunnen onze foto’s publiceren op onze website, op Flickr, op Facebook en op Twitter. We gaan ervan uit dat je daarmee instemt. Als je dat niet wilt laat het ons dan weten, dan zullen we je foto verwijderen of jou onherkenbaar maken.

Sponsoren

De vereniging heeft een lijst met organisaties die de vereniging gesteund hebben of dit zouden kunnen doen. De gegevens die we bijhouden zijn de naam van de organisatie, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer. Als organisaties onze vereniging niet willen sponsoren, dan houden we dat ook bij. Zodat we organisaties niet nodeloos benaderen.

  • We houden deze gegevens bij in een lijst die alleen voor bestuursleden te bekijken is.
  • We delen deze gegevens niet met anderen.
  • De gegevens die we bijhouden zijn publiek bekende gegevens en worden in principe alleen verwijderd als naar ons weten de organisatie niet meer bestaat.

Vragen

Heb je vragen over jouw privacy? Stuur ons dan een email: bestuur@oranjevereniging-lexmond.nl